Ebook mới chủ đề Công tác xã hội

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu tới Quý
bạn đọc 20 cuốn sách mới chủ đề Công tác xã hội:

1/ Social Work for Sociologists : Theory and Practice / edited by Kate
van Heugten, Anita Gibbs.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53750
2/ Animals in Social Work : Why and How They Matter / edited by Thomas
Ryan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53749

Subscribe to